Murat Germen – Metrûkiyetin Sathî Meşrûiyeti

Murat Germen – Metrûkiyetin Sathî Meşrûiyeti – Eser Bilgi Panosu

Murat Germen – Metrukiyetin Sathi Meşruiyeti – Eser Betimleme Metni