Skip to main content

İşaret Dili Tercümesi

Hizmet Kapsamı

Turk Isaret Dili Dersleri 1

Etkinliklerin farklı engel grupları için erişilebilir olması adına etkinliklerde Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapıldığı gibi bazı canlı erişilebilirlik düzenlemeleri yapılmalıdır. Türkçe İşaret Dili Tercümesi bunlardan biridir.

Sanılanın aksine sağır ve işitme engelli kavramları iki ayrı topluluğu nitelendirmektedir. Bu bağlamda iki topluluk için iki farklı erişilebilirlik düzenlemesi yapılmalıdır.

İşaret dili tercümesi sağır bireylerin etkinliğe herkes ile aynı şekilde erişebilmesi adına yapılan bir erişilebilirlik düzenlemesidir.

Hizmet kapsamında etkinliğin süresi boyunca profesyonel tercümanlar tarafından tüm konuşmalar simultane olarak işaret diline çevrilir.

Ayrıca en iyi tercümeleri gerçekleştirebilmek için Erişilebilir Her Şey olarak tercümanlarımızın CODA olduğunu belirtmek isteriz.

CODA: Children of Deaf Adults (Sağır ebeveynlerin duyan çocukları)

Teknik Gereklilik

Tercümanlar sahne üzerinde herkesin görebileceği bir alanda konumlanabileceği gibi büyük alanlarda çevirinin daha anlaşılır olması adına bir ekrana da yansıtılabilir. Tercümanların sahnede konumlanması ve izleyiciler tarafından net olarak izlenebilmesi hizmet alan kurumun sorumluluğudur. Erişilebilir Her Şey’in konu hakkında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Teslimat ve İade Şartları

Talep edilen işaret dili tercümesi hizmeti için etkinliğiniz özelinde en doğru tercümanlarımız seçilecektir. Etkinlikte çalışacak tercümanlarımız yüz yüze etkinliklerde etkinlik mekanında, çevrim içi etkinliklerde etkinlik linkinde hazır olarak bulunacaklardır.

Yukarıdaki belirtilen durumun aksine Erişilebilir Her Şey’den kaynaklı bir aksama yaşanırsa hizmet alan kurum Erişilebilir Her Şey ile konuşarak hizmeti iptal edebilir.

Etkinliğin iptali durumunda etkinlik tarihinden en geç 7 iş günü öncesinde işaret dili tercümesinin yapılamayacağı Erişilebilir Her Şey’e bildirilmelidir. Bu koşullarda iptal edilen hizmet için tutar bildirildikten 5 iş günü sonra kuruma geri ödenir. Koşullara uyulmadığı takdirde iptal ve geri ödeme yapılamaz.

Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

logo band colored@1X