FİZİKSEL ve BİLİŞSEL FARKLILIKLARA BAKIŞ, ALGI ve FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Algılarımız yılların getirdiği yaşanmışlıklar, durumlar ve kişilere karşı geliştirdiğimiz empati ve sempati duyguları, önyargılar ve tabular ile doludur. Bu algıları değiştirmek, tabuları yıkmak toplumda birlikte ve eşit yaşayabilmenin anahtarıdır.

İnsanlarda dönüşümü harekete geçirmenin en etkili yolu hayatı birlikte yaşamaktır. Erişilebilir Her Şey’in Fiziksel ve Bilişsel Farklılıklara Bakış, Algı ve Farkındalık Eğitimi beraberce yaşamanın yollarını anlatır. Bunu deneyimleme şansı verir.

Böylece ötekinin olmadığı bir dünyada yaşadığımızın farkına varırız.

YÖNETİCİ KADRO ALGI VE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Yönetici Kadro Algı ve Farkındalık Eğitimi, bir kurumda çalışan yönetici kadronun hem günlük yaşamlarında “engelli” kavramına bakışını değiştirmeye, hem de kurumun hizmet vereceği engellenen müşterilerle nasıl iletişim kurabileceğine yönelik verilen kapsamlı bir eğitimdir.

Farklı engel durumlarına sahip ve / veya engellilik çalışmaları alanında uzman 6 eğitmen tarafından verilen bu eğitim süresi 9 saattir. Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibidir;

 • Engelliliğe Bakış Eğitim Modülü
 • Fiziksel Farklılıklar Eğitim Modülü
 • Tekerlekli Sandalye Kullanıcılığı Eğitim Modülü
 • Görme Farklılığı Eğitim Modülü
 •  İşitme Farklılığı Eğitim Modülü 
 •  Bilişsel ve Duygusal / Ruhsal Farklılıklar Eğitim Modülü
Bir konferans salonunda sahnede soldan sağa uzuv farklılığı olan beyaz kazaklı bir kadın, açık yeşil kazaklı serebral palsili bir kadın, uzun boylu lacivert kazaklı bir erkek, uzun saçlı açık yeşil kazaklı bir kadın, beyaz bastonlu kör bir kadın, tekerlekli sandalye kullanıcısı mor kazaklı bir erkek eğitim veriyor. Hemen arkalarında bir slaytta farklı veriler ve başlık olarak kör mü, görme engelli mi yazan bir slayt var. Çok sayıda dinleyici koltuklardan eğitimi dinliyor

Danısmanlık ve eğitim hizmetleri,

farklı engel durumlarına sahip ve/veya

engellilik çalısmaları alanında uzman kisiler tarafından verilecektir.

Erişilebilir Her Şey
Açık kahverengi bir odada, büyük bir camın altında tahtanın 2si sağında 2si solunda 4 eğitmen karşılarında yarım ay şeklinde beyaz pantalonlu ve rengarengk kazaklı yaklaşık 30-40 kişiye eğitim veriyor. Soldan sağa açık yeşil kazaklı serebral palsili bir kadın, uzuv farklılığı olan beyaz kazaklı bir kadın, eğitmenlerin arasında kime göre engelli yazan bir tahta, beyaz bastonlu yeşil kazaklı kör bir erkek, tekerlekli sandalye kullanıcısı mor kazaklı bir erkek eğitmen bulunuyor.

DEPARTMAN ÇALIŞANLARI ALGI VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

Erişilebilir Her Şey’in  Departman Çalışanları Algı ve Davranış Eğitimi, ekibin genel engellilik algısı ile çalışan personelin, kurumdan hizmet alacak engellenen bireylerle birebir iletişimde kullandıkları dile, davranış biçimlerini odak noktasına alıp, departman çalışanlarının algısal olarak dönüşmesini hedefler. Departman Çalışanları Algı ve Davranış Eğitimleri, Erişilebilir Her Şey tarafından her sektöre ve çalışan grubuna göre tekrar tasarlanabilir.

Farklı engel durumlarına sahip ve / veya engellilik çalışmaları alanında uzman 4 eğitmen tarafından verilen eğitimin toplam süresi iki saat saattir. Departman Çalışanları Algı ve Davranış Eğitimi, aşağıdaki başlıkları kapsar;

Engellilik Üzerine

 • Engelli ve Engellenen Birey Kavramı
 • Engel Türleri Nelerdir?
 • Toplumda Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Doğru İletişim Kurmaya Dair Teknikler
 • Bağımsız Yaşam Hakkı
 • Kime Göre Engelli?

Sahada Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Birebir İletişimde Kullandığımız Dil
 • Fiziksel Temas Biçimleri
 • Kendi Alanlarımıza Farklı Bir Bakış
  • Güvenlik Kontrolü
  • Sipariş ve Servis
  •  Eşlik Etme ve Doğru Yönlendirme
 • Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler

DEĞİŞİM İÇİN İLETİŞİME GEÇİN

Erişilebilir bir dünya için dönüşüme kendinizden başlayın…

BİZE ULAŞIN
Bizden Haber Alın